Sisteme giriş yaparak, işletmenizde olası afet ve acil durumlara karşı Acil Durum Eylem Planınızı kolay adımlarla hazırlayabilir, Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminizin sürdürülebilirliğini sağlayabilirsiniz.