Sağlam KOBİSağlam KOBİ, şirketlerin, insan kaynaklı ya da doğal sebeplerle ortaya çıkan herhangi bir afete karşı hazırlıklı olmalarını desteklemek amacı ile eğitimler ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenmektedir.

Haberler ve Duyurular

UNDRR KOBİ Anketi Yayında

Birleşmiş Milletler Afet Risklerinin Azaltılması Ofisi (UNDRR) tarafından KOBİ`lerin risklerini, ihtiyaçlarını ve fırsatlarını daha iyi anlamaya kat

UPS Vakfı

Amerikan Ticaret Odası Vakfı

Dünya Ekonomik Forumu

IDEMA Uluslararası Danışmanlık Kalkınma Yönetimi